Goede zorg

Een goede gezondheid is belangrijk in het leven. Een slechte gezondheid is een belangrijk element in de opeenstapeling van problemen waar mensen mee te maken hebben. Armoede en een slechte gezondheid versterken elkaar. PRO zet in op een kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg voor alle inwoners en hen te ondersteunen in hun dagelijks functioneren, zowel fysiek als mentaal. Ook willen we inzetten op een actief begeleidingsprogramma voor mensen met een uitkering met een beter financieel perspectief of als het even kan een betaalde baan. Iedereen moet tevreden kunnen zijn met zijn of haar plek in de samenleving.

PRO is voor:

  • Versterken van positieve gezondheid van de inwoners.
  • Kwalitatief bereikbare goede zorg en ondersteuning in alle kernen en wijken.
  • Betaalbare zorg en ondersteuning.
  • Een begeleidingsprogramma om mensen met een uitkering een perspectief te bieden.