Leefbaarheid

We hebben straks dan wel één nieuwe gemeente, maar ook nog steeds zes unieke dorpen met een eigen identiteit. Hoe groter de kern, hoe meer voorzieningen. PRO wil de voorzieningen voor alle kernen bereikbaar houden. De leefbaarheid in de verschillende kernen vraagt dan ook om een sterke dorps-, wijk- en buurtgerichte aanpak. Of we nu praten over wonen, veiligheid, sport, gezondheid, bereikbaarheid of de aanpak van de energietransitie. Dorpshuizen, buurthuizen en MFA’s zijn de huiskamers van onze dorpen en wijken. Zij vervullen een belangrijke rol bij participatie, tegengaan van eenzaamheid en armoede en het geven van voorlichting.

PRO is voor:

  • Faciliteren van (klimaatneutrale) dorpshuizen, buurthuizen en MFA’s.
  • Het behoud van de basisvoorzieningen voor jong en oud in elke kern.
  • Kleinschalige vervoersoplossingen in en tussen wijken en dorpen.