Sociaal beleid

De samenleving wordt steeds meer individualistisch. Het kost iedereen steeds meer moeite om op elkaar te letten en voor elkaar te zorgen. Woonafstanden en bijvoorbeeld een eigen druk bestaan vormen vaak de oorzaken voor eenzaamheid onder met name ouderen. Maar ook gewoonweg het ontbreken van een sociaal netwerk. PRO investeert in multifunctionele accommodaties, waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten, maar waar ook  jongeren en bijvoorbeeld statushouders een plek vinden. Initiatieven van bevlogen inwoners in de kernen en wijken verdienen van harte onze steun. Gelukkig bruist het in de kernen van gemeenschapszin en plannen. De gemeente kan helpen deze plannen mogelijk te maken.

PRO is voor:

  • Snelle kleinschalige ondersteuning dichtbij de mensen.
  • Voldoende aandacht voor de mantelzorger.
  • Snel handelen bij schuldhulp.
  • Ruimhartige opvang voor statushouders.