PRO is bezig de ANBI-status te verwerven. Daarvoor dient de volgende informatie:
 1. Vereniging PRO PRO is een lokale politieke partij, als vereniging opgericht in 2021, gevestigd in de nieuwe gemeente Maashorst.

 2. Doelstelling Het doel van PRO is (volgens de statuten) om als lokale politieke groepering medewerking te verlenen aan het besturen van de gemeente Maashorst en zodoende invloed op het beleid uit te oefenen. Daarbij zet PRO zich in om de belangen van de inwoners, zowel individuelen als groepen, te behartigen.

 3. Beleidsplan Het beleidsplan wordt de facto gevormd door het verkiezingsprogramma (zie elders op deze website). Daarin staan de doelstellingen die de partij op politiek gebied nastreeft. Door actief deel te nemen aan de commissie- en raadsvergaderingen en door voortdurend in verbinding te zijn met de inwoners wil de partij zoveel mogelijk van deze doelstellingen realiseren.

 4. Namen en functies van bestuurders
  Voorzitter: de heer Gerrit Overmans
  Secretaris: de heer Peter Klievink
  Penningmeester: de heer Gerard van Knegsel.

 5. Fiscaal nummer Het fiscaal nummer, ook wel het RSIN, is 862903609.

 6. Beloningsbeleid Alle leden van de vereniging verrichten hun vrijwilligerstaken om niet. Er is geen sprake van beloning in welke vorm dan ook.

 7. Actueel verslag van de activiteiten 2021 De vereniging is opgericht bij notariële akte d.d. 27 juli 2021. In aanloop naar die formele oprichting zijn de nodige voorbereidingshandelingen verricht, zoals een oprichtingsvergadering beleggen en statuten voorbereiden. Daarna zijn het verkiezingsprogramma opgesteld en kandidatenlijsten samengesteld. In november 2021 heeft de partij deelgenomen aan de eerste verkiezingen bij de oprichting van de gemeente Maashorst. De partij heeft één raadszetel behaald. Met deze zetel en een aantal burgerraadsleden gaat de partij de komende jaren hard aan de slag om haar doelstellingen te behalen.

 8. Financiële verantwoording 2021
Inkomsten Uitgaven
Donaties 7.107 Ledenbijeenkomsten 304
Verkiezingsuitgaven 5.670
Diverse uitgaven 198
Exploitatie overschot 935
 ——–  ——–
7.107 7.107
 ======  ======
 1. Vereniging PRO PRO is een lokale politieke partij, als vereniging opgericht in 2021, gevestigd in de nieuwe gemeente Maashorst.

 2. Doelstelling Het doel van PRO is (volgens de statuten) om als lokale politieke groepering medewerking te verlenen aan het besturen van de gemeente Maashorst en zodoende invloed op het beleid uit te oefenen. Daarbij zet PRO zich in om de belangen van de inwoners, zowel individuelen als groepen, te behartigen.

 3. Beleidsplan Het beleidsplan wordt de facto gevormd door het verkiezingsprogramma (zie elders op deze website). Daarin staan de doelstellingen die de partij op politiek gebied nastreeft. Door actief deel te nemen aan de commissie- en raadsvergaderingen en door voortdurend in verbinding te zijn met de inwoners wil de partij zoveel mogelijk van deze doelstellingen realiseren.

 4. Namen en functies van bestuurders Voorzitter: de heer Gerrit Overmans Secretaris:                de heer Peter Klievink Penningmeester:     de heer Gerard van Knegsel.

 5. Fiscaal nummer Het fiscaal nummer, ook wel het RSIN, is 862903609.

 6. Beloningsbeleid Alle leden van de vereniging verrichten hun vrijwilligerstaken om niet. Er is geen sprake van beloning in welke vorm dan ook.
 1. Actueel verslag van de activiteiten 2021 De vereniging is opgericht bij notariële akte d.d. 27 juli 2021. In aanloop naar die formele oprichting zijn de nodige voorbereidingshandelingen verricht, zoals een oprichtingsvergadering beleggen en statuten voorbereiden. Daarna zijn het verkiezingsprogramma opgesteld en kandidatenlijsten samengesteld. In november 2021 heeft de partij deelgenomen aan de eerste verkiezingen bij de oprichting van de gemeente Maashorst. De partij heeft één raadszetel behaald. Met deze zetel en een aantal burgerraadsleden gaat de partij de komende jaren hard aan de slag om haar doelstellingen te behalen.
 1. Financiële verantwoording 2021