Je bekijkt nu PRO kiest Cock de Jong als lijsttrekker bij verkiezingen

PRO kiest Cock de Jong als lijsttrekker bij verkiezingen

Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 24 november heeft de nieuwe partij PRO de kandidatenlijst vastgesteld. Lijsttrekker is Cock de Jong uit Uden. Daarna volgen Monique Kappé (Odiliapeel) op twee, Toni Visschers (Schaijk) op drie en Marloes van Gils (Uden) op vier.

V.l.n.r.: Cock de Jong, Marloes van Gils, Monique Kappé en Toni Visschers.

PRO is ontstaan vanuit een initiatief van leden van D66, PvdA en Progressief Landerd en heeft inwonerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing hoog in het vaandel staan. De partij wil dan ook nieuwe, ook digitale, initiatieven ontplooien op het gebied van inwonerparticipatie. “En bij een actievere manier van inwonerparticipatie hoort ook een andere bestuurscultuur”, stelt de partij. “Wij zijn daarom geen voorstander van een dichtgetimmerd coalitieakkoord. Liever zien we hierin een beperkt aantal belangrijke afspraken vastgelegd. De overige onderwerpen zien we dan graag terug in een breed gedragen raadsakkoord,  waarin coalitie en oppositie samen hun verantwoordelijkheden nemen, met inachtneming van een ruime mate van inspraak en inwonerparticipatie.”

Leden en kandidaten van PRO zijn afkomstig uit de verschillende kernen van de nieuwe gemeente Maashorst. “We hebben straks dan wel één nieuwe gemeente, maar ook nog steeds zes unieke dorpen met ieder een eigen identiteit”, zegt Cock de Jong. “De leefbaarheid in de verschillende kernen vraagt dan ook om een sterke dorps-, wijk- en buurtgerichte aanpak. Of we nu praten over wonen, veiligheid, gezondheid of de aanpak van de energietransitie.”

In haar programma geeft PRO ook aan een zogenoemd ‘Positief Jeugdbeleid’ te willen gaan voeren. “Doorontwikkeling van basis- en specialistische zorg is onontbeerlijk”, zo stelt de partij, “maar met alleen zorg bieden zijn we er nog niet”. PRO wil daarom doorontwikkelen naar wat men noemt een ‘Integrale Ontwikkelaanpak’, waarin een stimulerende, niet-formele leeromgeving met oog voor talentontwikkeling van de jeugd centraal staat. Op het gebied van woningbouw pleit de partij voor “meer betaalbare huur- en koopwoningen voor jong en oud en de ontwikkeling van nieuwe woonvormen met aandacht voor innovatie en collectiviteit.” Dat wil PRO niet alleen aan de markt overlaten. Men wil zelf meer invloed kunnen uitoefenen op het huisvestingsbeleid. Daarom wil PRO twee jaar investeren in een tijdelijk ‘wethouder wonen’, die zich geheel richt op de woningbouwopgave. PRO staat ook voor “duurzaamheid, aandacht voor natuur en milieu en voor zorg voor elkaar.”

Lees hier het verkiezingsprogramma van PRO.