Je bekijkt nu Onze reactie op het concept-bestuursakkoord

Onze reactie op het concept-bestuursakkoord

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Uncategorized

In de eerste raadsvergadering op 3 januari van dit jaar heeft de nieuw gevormde coalitie van de gemeente Maashorst – bestaande uit Jong Maashorst, Maashorst Vooruit, CDA en Voor de Dorpen – de gemeenteraad een concept-bestuursakkoord ‘op hoofdlijnen’ gepresenteerd. In de toelichting hierop is aangegeven dat de circa 70% overlap van alle verkiezingsprogramma’s de basis vormt voor dit akkoord. Daarnaast is het aangevuld met met verschillende punten uit de verkiezingsprogramma’s van alle partijen.

De coalitie heeft aangegeven open te staan voor aanpassingen en aanvullingen op dit concept. Bijna alle oppositiepartijen, en zo ook PRO, hebben hun reactie en input inmiddels ingediend. Op basis hiervan zal de coalitie komen met een hierop aangepast bestuursakkoord dat in de raadsvergadering van 20 januari aanstaande zal worden besproken.

De coalitiepartijen zouden graag zien dat alle partijen het bestuursakkoord uiteindelijk ondertekenen. PRO is graag bereid dit aanbod van de coalitie te aanvaarden en, zoals het nu aan de raad wordt voorgelegd, in te stemmen met het bestuursakkoord. We delen veel van de uitgangspunten die in het concept-bestuursakkoord staan, maar behouden ons het recht voor om – bij de uitvoering van deze gedeelde uitgangspunten – uitvoerig met de overige partijen in de gemeenteraad in debat te gaan.

Lees hier onze volledige reactie op het concept-bestuursakkoord.