Je bekijkt nu Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2023

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2023

Op 17 september jl. diende PRO de schriftelijke Algemene Beschouwingen op de Programmabegroting 2023 van de gemeente Maashorst in bij het college van Burgemeester en Wethouders. In het Udens Weekblad schreven we hierover:

De ambitie die het bestuursakkoord al uitstraalde zien we terug in deze programmabegroting. Dat doet ons goed, maar baart ons ook zorgen. Zorgen over de haalbaarheid. Want het is veel, het is complex, de personele bezetting is nog niet op orde en de dienstverlening laat nog flink te wensen over. En dat merken ook onze inwoners. PRO vindt dat het college daar snel iets aan moet doen.

Daarnaast zien we nog te weinig concrete stappen in de realisatie. Zorgvuldigheid in de voorbereiding is goed, maar wat PRO betreft gaan we nu snel concreet aan de gang. We willen bijzondere aandacht voor woningbouw, duurzaamheid, (digitale) participatie en hulp aan de mensen die die het even niet zonder extra ondersteuning af kunnen.

De volledige versie van de Algemene Beschouwingen van PRO lees je hier en de reactie van het college van Burgemeester en Wethouders is hier te lezen.

Op 3 november 2022 lichtte onze fractievoorzitter Cock de Jong de belangrijkste aandachtspunten nog eens toe. Zijn betoog lees je hier.