Duurzaamheid

PRO staat voor een klimaatneutrale gemeente Maashorst in 2035. We willen dat onze gemeente voorop loopt en de Regionale Energie Strategie (RES) loyaal uitvoert. PRO wil zonnepanelen op alle daken van gemeentelijke gebouwen, scholen, verenigingsgebouwen, bedrijfspanden en woningen. Door de inwoners daadwerkelijk te betrekken bij het proces van verduurzaming en mee te laten profiteren van de opbrengst van zonneparken en windmolens kan overlast gecompenseerd en draagvlak vergroot worden.

PRO is voor:

  • Een energieneutrale gemeente in 2035.
  • Energieadviseurs die de inwoners adviseren.
  • Een aanpak die energiearmoede voorkomt.
  • Zonnepanelen op alle gemeentelijke accommodaties.