Gezonde leefomgeving

We hebben prachtige natuur in onze gemeente waar we zuinig mee om willen gaan. We willen er voor zorgen dat kwetsbare, unieke soorten natuur en gebieden ook voor onze toekomstige generaties behouden blijven. PRO wil dat bij politieke besluiten en bij aanbestedingsprocedures wordt nagegaan wat de invloed is op het klimaat, de natuur en het milieu. Hierbij moet duidelijk worden gemaakt hoe dit in positieve zin kan worden gestuurd.

PRO is voor:

  • Een gezond buitengebied waarin de volksgezondheid voorop staat.
  • In de omgeving passende oplossingen voor vrijkomende agrarische bebouwing.
  • Gemeentelijke garantstelling bij financiering van verduurzaming van boerderijen.
  • De Maashorst als Nationaal Park.