Inwonerparticipatie

De democratie staat steeds meer onder druk, ook op gemeentelijk niveau. PRO zoekt naar wat ons bindt, niet wat ons verdeelt. Het verkleinen van de afstand tussen gemeente en inwoners is hard nodig. PRO wil daarom nieuwe, ook digitale, vormen van participatie ontplooien. Hierbij mag het perspectief van de inwoner op de voorgrond worden geplaatst zolang dit het algemeen belang niet in de weg staat.

PRO is voor:

  • Per wijk of dorp een orgaan dat actief betrokken is bij besluitvorming.
  • Invoeren van besluitvorming op basis van een representatieve steekproef.
  • Een positieve grondhouding van gemeente naar inwoners, verenigingen etc.
  • Investeren in creatieve en gedurfde initiatieven.