Positief jeugdbeleid

Jongeren moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het beleid vooral gericht op jeugdzorg en het voorkomen en verminderen van risicofactoren. PRO wil een zogenaamd ‘Positief Jeugdbeleid’ gaan voeren. Concreet betekent dit dat PRO erop wil toezien dat de jeugdzorg toegankelijk en laagdrempelig, minder bureaucratisch en goed geregeld is. Daarnaast willen we  een preventief beleid organiseren onder de noemer ‘Integrale Ontwikkelaanpak’, waarbij instanties die betrokken zijn bij preventiewerk gezamenlijk optrekken met hetzelfde doel.

PRO is voor:

  • Een ‘Positief Jeugdbeleid’ waarin zorg, onderwijs en vrije tijd met elkaar verbonden zijn.
  • Veel aandacht voor preventie naast de basis- en specialistische zorg.
  • Samenvoeging sportakkoorden van gemeenten Landerd en Uden.
  • Voldoende jaarlijkse investeringen om een integraal jeugdbeleid te kunnen ontwikkelen.