Vernieuwend bestuur

Na de verkiezingen vormt de partij die de meeste stemmen heeft gehaald een coalitie met andere partijen. Meestal met zo veel mogelijk dezelfde standpunten. De overige partijen vormen de oppositie. PRO wil niet in hokjes denken en ziet daarom graag een beperkt aantal belangrijke afspraken vastgelegd in een coalitieakkoord. De overige onderwerpen zien we dan graag terug in een breed gedragen raadsakkoord, waarin coalitie en oppositie samen hun verantwoordelijkheden nemen. Daarnaast is PRO voorstander van een onafhankelijke rekenkamer die de rechtmatigheid en doelmatigheid van het bestuur beoordeelt.

PRO is voor:

  • Een zeer beperkt coalitieakkoord.
  • Een breed gedragen raadsakkoord.
  • Een onafhankelijke rekenkamer.