Betaalbaar wonen

Ook onze gemeente kent een nijpend tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen. PRO wil samenwerken aan de oplossing van dit belangrijke vraagstuk. Hierbij ontkomen we er niet aan om een doelgroepenbeleid in te stellen. PRO wil speciale aandacht geven aan jongeren, ouderen, alleenstaanden, statushouders en woongroepen. PRO wil deze belangrijke opgave niet alleen aan de markt overlaten. We willen zelf meer invloed kunnen uitoefenen op het huisvestingsbeleid. Daarom willen we voor zeker twee jaar investeren in een wethouder Wonen die zich geheel richt op de woningbouwopgave. Actief grondbeleid zal hier een belangrijk onderdeel van zijn.

PRO is voor:

  • Meer duurzame, betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren en oud.
  • Nieuwe woonvormen en collectief en innovatief bouwen.
  • Een doelgroepenbeleid voor wat betreft woningbouw.
  • Een wethouder die zich minimaal twee jaar intensief richt op de volkshuisvesting.
  • Het voeren van een actief grondbeleid.